บริษัท เบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ BCC ก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2563 มุ่งหวังที่จะเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถสาธารณะ (ทั้งรถแท็กซี่ และรถที่ไม่ใช่รถแท็กซี่) ด้วยบริการแบบมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพรถ และการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ซื้อรถจาก BCC ไปแล้วสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ทันที และตอบโจทย์ภาระทางการเงิน