รถแท้กซี่

รถแท็กซี่ป้ายแดง/มือสอง

จำหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคลสาธารณะ (รถแท็กซี่ป้ายแดง/รถแท็กซี่มือสอง)

รถเชิงพาณิชย์

รถเชิงพาณิชย์

จำหน่ายรถเชิงพาณิชย์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที