วิสัยทัศน์

เป็นผู้ประกอบการขาย และให้บริการรถสาธารณะ (รถแท็กซี่และรถสาธารณะประเภมอื่นๆ) ที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ

พันธกิจ

นำเสนอสินค้าและบริการที่ดีกว่า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในมูลค่าเพิ่มที่บริษัทฯมอบให้